AchterhoekseBoeken.nl is onderdeel van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting. Deze stichting, voorheen gelieerd aan de Stichting Staring Instituut, is sinds juni 2011 verbonden aan Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De stichting is vernoemd naar mr. H.J. Steenbergen. In leven was hij werkzaam als kantonrechter te Groenlo en hij is aldaar overleden op 16 september 1977. De stichting stelt zich ten doel het in ere houden van zijn nagedachtenis door zijn arbeid met name op het terrein van publicaties voort te zetten in overeenstemming met de doelstellingen van de Historische Vereniging Achterhoek en Liemers, waarvan hij meer dan vijfentwintig jaren bestuurslid is geweest en met de doelstellingen op het gebied van het streekeigene van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (waar de opgeheven Stichting Staring Instituut in op is gegaan).

De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. het uitgeven van het Jaarboek Achterhoek en Liemers; b. het stimuleren en zo nodig uitgeven van monografieën, waarvan de inhoud gericht moet zijn op het vergroten van kennis en onder de aandacht brengen van de streekcultuur, -historie en -taal, en in overeenstemming moet zijn met de doelstellingen van de streekeigentaken die worden uitgevoerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Huidige bestuurssamenstelling:

  • Henk Dijk, voorzitter
  • René Nijhof, secretaris
  • Dirk Jan Eertink, penningmeester

 

Documenten downloaden